"Smygafotat" genom ett par granar

Ensamt beläget litet fint hus i ytterkanten av Rånäs skog