Category: Astronomi och Fysik

Här skriver jag om det som ämnesrubriken talar för


Det Regnar I Universum

DET REGNAR UTE IDAG. DET REGNAR ÄVEN INUTI MIG och det landskap som utgör min själ är snarlikt det som jag stirrar på genom fönstret nu. Så känns det i alla fall och det är en vanligt förekommande känsla i mig. Jag är relativt bunden till hurdant vädret är och mår därefter. Jag hatar solsken för det mesta men ibland är det underbart men jag kan inte säga när och varför det är på det viset. Men när det regnar blir jag kreativ och känner hur inspirationen börjar pocka inuti mig och vill ut i någon form. Jag har försökt så många gånger att måla, skissa och teckna men det är så förbannat svårt. Vad jag kan göra när det kommer till att teckna är att göra förvridna tolkningar av omvärlden eller känslor i en abstrakt form. Jag fixar inte porträttmålning, landskapsmålning etc. men suget att uttrycka mig på det sättet kan komma och gör ganska ofta. Annars är det genom att skriva poesi, texter, noveller eller bara skriva av mig som jag gör nu. Det är inte särskilt kreativt direkt men det är förlösande; skönt; lugnt.


Stars and The Universe; and you think we are alone?

TODAY SEEMS TOO BE A FINE DAY (TO DIE) as any other day is, but today Sol, our solar system’s star, is breaking through the thick atmosphere and lets its rays pierce through all the way down to our bodies where it leaves its mark in form of tan (Eh! Ain’t that bizarre when you think of it?). In the quite recent past I rather loathed the Sun but lately, that is the last few years, I have come to appreciate life so much more than I’ve ever done before. I used to hate our star and wished for this nearly perfect sphere of burning plasma to take a hike to another dark place in the outer rims of our galaxy. Let’s just say I used to hate then Sun. I don’t any longer because of several reasons. First, I was very young when I had those feelings and my life was pitch black in