(Texten är hämtad från min gamla blogg: detondasblommor.se)

ADHD: ATTENTION-DEFICIT/HYPERACTIVITY DISORDER ELLER uppmärksamhetsstörning, är en kronisk störning där ett ofta stort antal symptom återfinns hos den drbbade (se listan nedan). För bara ett eller ett par decennier sedan var det andra diagnoser som ställdes. Diagnosen ADHD infördes 1987 och klassas som en s.k. neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som i stora drag, bland annat, innebär att den drabbade lider av koncentrationssvårigheter och nedsatt motorik.
Till gruppen neuropsykiatrisk funktionsnedsättning hörde också föregångarna MBD (1950-1990); den snarlika DAMP-diagnosen infördes och ersatte under 80-talet mer eller mindre MBD; ADD (infördes 1980) och är i princip detsamma som ADHD men saknar den hyperaktiva delen. Förut var det vanligt att det låg något skamligt över att ha fått diagnosen DAMP eller MBD vilket naturligtvis måste ha varit mycket påfrestande för föräldrar och syskon till de t drabbade barnet, som kanske själv har tvingats möta en rå och brutal vardag i skolan bland alla barnens impulsiva ärligthet. Man hörde dock sällan att en vuxen fick diagnosen DAMP eller MBD, vad jag vet.
I dag har nog det mesta av skamstämpeln skrubbats bort och gjort vardagen till en betydligt trevligare tillvaro. Det är liksom inget märkvärdigt att få diagnos ADHD idag.

Jag fick min ADHD-diagnos i juni 2009. Det ändrade inte mig som person på så vis att jag ju var densamme som före utredningen, men efter ett tag när man lärt sig var i ens vardag ADHD finns, så har jag kunnat tänka på ett annorluna sätt och liksom acceptera eller åtminstone bara vara medveten, om de delar av dagen som störningarna drabbar en och jag lovar – det gör de! Kolla på listan nedanför över symptom så förstår du säkert att något djävlas med en hela tiden.
För mig har ju mitt liv varit som det är sen jag var en ung grabb men efter diagnosen kan jag titta på listan och inse att det är inte bara jag som är helt dum i huvudet som gör och är på mina galna sätt – det är ADHD (jag är ju inte mindre skyldig, jag vill bara peka på var orsaken ligger och att veta den orsaken får mig att lugna ned mig)

Det är en ganska omfattande lista men inte det minsta överdriven. Har man ADHD så kan man vara drabbad av 5,6,7 symptom såväl som allihop och betydligt fler också. Hos mig själv hittar jag alla de i listan nämnda symptomen som man har av och till. (OK, kanske inte det där med hög intelligens, då :D) – hyperaktiviteten däremot kunde jag inte finna men jag fastnade på att det skulle vara en väldigt fysisk aktivitet, som att inte kunna sitta still eller sitta och skaka med benen osv, men när jag frågade utredarna hur de kunde påstå att jag skulle lida av den hyperaktiva delen så fick jag lära mig att det finns en mental motsvarighet som fungerar likadant fast inom oss; en inre rastlöshet, ett slags inre stress, helt enkelt; en känsla av att inte kunna finna frid och frid är vad hela mitt jävla liv går ut på att finna! Så nu accepterar jag faktumet med hyperaktivitet. Det var ju helt uppenbart när jag förstod vad som menades.

Nedan listar jag vanliga symtom (och listan har jag lånat och modifierat av http://spexor.homestead.com/files/indexx.html) för många punkter saknades för att stämma in på mig; därför kompletterade jag listan med ytterligare ett antal punkter.

Vanliga symptom vid ADHD:
(punkterna är inte sorterade och alla punkter har samma relevans.)

 • En känsla av att aldrig få någonting gjort
 • Svårt att organisera göromål
 • Kronisk ångest och oro
 • Svårigheter att komma igång
 • Många projekt på gång samtidigt; problem att fullfölja
 • Tendens att säga vad som faller en in, ofta utan tanke på omständighet eller tidpunkt
 • Ständigt sökande efter nya stimulanser i tillvaron
 • Blir lätt frustrerad, uttråkad
 • Lättdistraherad, svårt att fokusera koncentrationen längre tid, “glider lätt iväg” i tankarna
 • Ofta kreativ, intuitiv, hög intelligens
 • Svårigheter att “gå den formella vägen”, följa den etablerade, korrekta proceduren
 • Otålig; låg tolerans mot frustration
 • Impulsiv, verbalt och/eller i handling
 • Tendens att ständigt oroa sig i onödan
 • Känsla av att något negativt kommer att hända
 • Känslosvallningar, humöret åker berg-och-dalbana
 • Rastlöshet
 • Tendens att fastna i missbruk
 • Kroniskt dåligt självförtroende
 • Felaktig själv-bild
 • Koncentrationssvårigheter
 • Problem med att tolka sinnesintryck
 • Psykiska problem som ångest, stark oro eller depression
 • Glömska / svårighet att hålla saker och ting i minnet
 • Tendens att upprepa eller “haka upp sig på” ord eller meningar
 • Osäkerhetskänsla
 • Känslomässig instabilitet
 • Hyperaktivitet

OBS! Jag är inte någon expert; jag försöker bara beskriva problemet lite lätt och kan givetvis begå misstag, men jag tror att detta skall stämma ganska väl. Texten bygger på info samt egna erfarenheter. Orginallistan hittade jag som sagt på spexor.homestead.com. Där finns listan jag utgick från men där står symptomen listade från 1 till 20, med ett par meningar som beskriver symptomet i var punkt lite närmare. Informativt och enkelt. Läs gärna själv.

Det var lite blandat om ADHD. Jag har inte tagit upp medicinering här utan kommer nog ta upp det i någon form någonstans här på detondasblommoer.se.

Tack för att du orkade läsa igenom texten och jag hoppas att den uppskattades, om så bara av en person, så är jag nöjd!

Simma lugnt!

ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder), eller uppmärksamhetsstörning, är en kronisk störning

där ett ofta stort antal symptom återfinns hos den drbbade (se listan nedan). För bara ett eller ett

par decennier sedan var det andra diagnoser som ställdes. Diagnosen ADHD infördes 1987 och klassas som

en s.k. <I>neuropsykiatrisk funktionsnedsättning</I> som i stora drag, bland annat, innebär att den

drabbade lider av koncentrationssvårigheter och nedsatt motorik.
Till gruppen <I>neuropsykiatrisk funktionsnedsättning</I> hörde också föregångarna MBD (1950-1990);

den snarlika DAMP-diagnosen infördes och ersatte under 80-talet mer eller mindre MBD; ADD (infördes

1980) och är i princip detsamma som ADHD men saknar den hyperaktiva delen. Förut har det också legat

något skamligt över att ha fått diagnosen DAMP eller MBD och det har naturligtvis varit mycket

påfreastande för t ex föräldrar och syskon till den <I>dumma</I> DAMP-ungen, och de drabbade barnen

själv har säkert tvingats möta en rå och brutal vardag i skolan bland alla barnens impulsiva

ärligthet.
I dag har nog det mesta av skamstämpeln skrubbats bort och gjort vardagen till en betydligt

trevligare tillvaro.

Jag fick min ADHD-diagnos i juni 2009.
I psykologuttalandet från den Neuropsykiatriska utredningen står i slutet av fjärde sidan följande

“slutsats”:

“Utredningsresultaten, med anhöriganamnes, N’s egen beskrivning samt testprestationer och beteende

i testsituationen visar sammanfattningsvis att N uppfyller kriterierna i DSM-IV för

Uppmärksamhetsstörning/hyperaktivitet, i kombination (314.01), så kallad ADHD. Problemet har,

tillsammans med uppförandestörning, varit tydliga under barndom och uppväxt.”

Det ändrade inte mig som människa på så vis att jag ju var densamme som före utredningen, men efter

ett tag när man lärt sig var i ens vardag ADHD finns, så har jag kunnat tänka på ett annorluna vis och

liksom acceptera eller åtminstone bara vara medveten, om de delar av dagen som störningarna drabbar en

och jag lovar – det gör de! Kolla på listan nedanför över symptom så förstår du säkert att något

djävlas med en hela tiden. För mig har ju mitt liv varit som det är sen jag var en ung grabb men efter

diagnosen kan jag titta på listan och inse att det är inte bara jag som är helt dum i huvudet som gör

och är på mina galna sätt – det är ADHD (jag är ju inte mindre skyldig, jag vill bara peka på var

orsaken sitter och att <I>veta</I> den orsaken får mig att bli lugn)

Det är en ganska stadig lista men inte det minsta överdriven. Har man ADHD så kan man vara drabbad av

5,6,7 symptom såväl som allihop. Hos mig själv hittar jag alla de i listan nämnda symptomen som man

har av och till. (OK, kanske inte det där med hög intelligens, då :D) – hyperaktiviteten däremot kunde

jag inte finna men jag fastnade på att det skulle vara en väldigt fysisk aktivitet som att inte kunna

sitta still och sitta och dallra med benen osv, men när jag frågade utredarna hur de kunde påstå att

jag skulle lida av hyperaktivitet så fick jag lära mig att det finns en mental motsvarighet som

fungerar likadant fast inom oss; en inre rastlöshet, en känsla av att inte kunna finna frid och frid

är vad hela mitt jävla liv går ut på att finna! Så nu köper jag faktumet med hyperaktivitet. Det var

ju helt uppenbart.

Nedan listar jag vanliga symtom
(och listan har jag lånat och modifierat av URL: http://spexor.homestead.com/files/indexx.html)
för många punkter saknades för att stämma in på mig; därför kompletterade jag listan med ytterligare

ett antal punkter.

Vanliga symptom vid ADHD:
(punkterna är inte sorterade och alla punkter har samma relevans.)

En känsla av att aldrig få någonting gjort
Svårt att organisera göromål
Kronisk ångest och oro
Svårigheter att komma igång
Många projekt på gång samtidigt; problem att fullfölja
Tendens att säga vad som faller en in, ofta utan tanke på omständighet eller tidpunkt
Ständigt sökande efter nya stimulanser i tillvaron
Blir lätt frustrerad, uttråkad
Lättdistraherad, svårt att fokusera koncentrationen längre tid, “glider lätt iväg” i tankarna
Ofta kreativ, intuitiv, hög intelligens
Svårigheter att “gå den formella vägen”, följa den etablerade, korrekta proceduren
Otålig; låg tolerans mot frustration
Impulsiv, verbalt och/eller i handling
Tendens att ständigt oroa sig i onödan
Känsla av att något negativt kommer att hända
Känslosvallningar, humöret åker berg-och-dalbana
Rastlöshet
Tendens att fastna i missbruk
Kroniskt dåligt självförtroende
Felaktig själv-bild
Koncentrationssvårigheter
Problem med att tolka sinnesintryck
Psykiska problem som ångest, stark oro eller depression
Glömska / svårighet att hålla saker och ting i minnet
Tendens att upprepa eller “haka upp sig på” ord eller meningar
Osäkerhetskänsla
Känslomässig instabilitet
Hyperaktivitet

OBS! Jag är inte något snille med examen i psykologi eller ADHD-expert; jag försöker bara beskriva

problemet lite lättsamt och kan givetvis begå misstag, men jag brukar kolla upp sådant jag skriver om

så gott jag kan innan jag skriver och under tiden. Texten bygger på info samt egna erfarenheter.

Orginallistan hittade jag hos [URL]http://spexor.homestead.com/files/kriterier.htm[/URL]
Där finner du listan jag utgick från men där står symptomen listade från 1 till 20, med ett par

meningar som beskriver symptomet i var punkt lite närmare. Informativt och enkelt.